Tiskové zprávy

Pro vaši lepší informovanost :)

30. 11. 2017

V Hronově proběhl seminář na téma Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Ve středu 22. listopadu proběhl v malém sále Jiráskova divadla v Hronově seminář na téma Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Byl určen pro pedagogy z mateřských i základních škol a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním v náchodském regionu. Semináře, který vedla zkušená lektorka a zároveň ředitelka MŠ Hronov Mgr. Iva Doudová, se účastnily téměř dvě desítky účastníků.


21. 11. 2017

Ředitelé škol z Náchodska vymýšleli společné projekty

Ve dnech 10. - 11. listopadu proběhl pro vedoucí pracovníky škol, školek a základních uměleckých škol z Náchodska dvoudenní vzdělávací pobyt v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.


5. 10. 2017

V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

Ve dnech 21. - 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo "Co to znamená (se) učit?" a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo "Rozsviťte své myšlenky".


7. 9. 2017

Kuchařky základních a mateřských škol na Náchodsku připravovaly zdravé pokrmy

Dne 29. srpna se zástupcům projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod ve spolupráci se zástupci projektu Skutečně zdravá škola povedlo uskutečnit praktický vzdělávací seminář pro pracovníky školních jídelen. Semináře s názvem "Vaříme zdravě a sezónně z lokálních surovin tak, aby i dětem chutnalo!" se účastnily především vedoucí školních jídelen a kuchařky z regionu Náchodska, a tak kapacita byla zcela naplněna.


27. 6. 2017

Přihlašování na konferenci UČENÍ PRO ŽIVOT je spuštěno

Již nyní se můžete na stránkách www.konference-broumov.webnode.cz prostřednictvím registračního formuláře přihlásit na konferenci Učení pro život, která se bude konat 21. - 22. září 2017 v prostorách broumovského kláštera.

Její hlavní téma zní "Co to znamená (se) učit?". Smyslem konference je setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, které téma zajímá a společně se na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference zní "Rozsviťte své myšlenky".


26. 6. 2017

V Náchodě proběhly semináře na téma Badatelské aktivity předškolních dětí

Ve dnech 31.5. a 7.6. se uskutečnily v Mateřské škole na Plhově v Náchodě dva semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a pro pedagogy volného času na téma Badatelské aktivity předškolních dětí s využitím digitálních technologií (školní projekty EVVO). Setkání byla uspořádána v rámci projektu Místní akční plán v ORP Náchod ve spolupráci s mateřskou školou.


15. 5. 2017

V září to září! V září se v broumovském klášteře uskuteční konference Učení pro život

Již nyní vás srdečně zveme do benediktinského kláštera v Broumově, kde se ve dnech 21. - 22. září 2017 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Účast na konferenci je zdarma a účastnit se jí může každý, koho téma vzdělávání zajímá.
Její hlavní téma zní "Co to znamená (se) učit?". Smyslem konference je setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímá a společně se na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference zní "Rozsviťte své myšlenky".


26. 4. 2017

Konference Pozitivní škola 2017 slavila úspěchy

Ve dnech 21. - 22. dubna 2017 se v hotelu K-Triumf ve Velichovkách pořádala konference s názvem Pozitivní škola 2017. Konferenci uspořádala Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s MAS Stolové hory s rámci dvou projektů Místní akční plán pro ORP Jaroměř a Místní akční plán v ORP Náchod. Smyslem konference bylo setkání pedagogů a vzájemná inspirace nad způsoby budování dobrých vztahů ve školách.


25. 1. 2017

Řídící výbor projektu MAP debatoval nad tématy vzdělávání

Ve středu 18. ledna se v Základní škole Náchod - Plhov proběhlo třetí setkání Řídícího výboru Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Náchodsku. Na programu bylo především seznámení s aktuálními informacemi o projektu MAP v ORP Náchod, přípravou akčního plánu a evaluací projektu a představení změn ve složení Řídícího výboru.


25. 1. 2017

Pracovní skupiny se sešly nad tématy vzdělávacích seminářů

Ve středu 18. ledna se v Základní škole Náchod - Plhov proběhlo druhé setkání pracovních skupin k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Náchodsku. Cílem bylo sesbírat co nejširší škálu nápadů a podnětů na vzdělávací semináře, kulaté stoly, workshopy nebo i příklady dobré praxe, o které by měli ředitelé, učitelé, rodiče apod. zájem. Celkem se sešlo 15 zástupců základních a mateřských škol. Nechyběli ani zástupci z řad zřizovatelů, neformálního a zájmového vzdělávání či neziskové organizace podporující sociální integraci.


23. 1. 2017

Zpracovatelé projektu MAP uskutečnili se žáky základních škol kulaté stoly

Během měsíce února se zástupcům projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod povedlo uskutečnit celkem tři setkání se zástupci téměř nejdůležitější cílové skupiny - žáky se základních škol.


24. 9. 2016

Řídící výbor schválil Strategický rámec MAP

Dne 22. 9. 2016 proběhlo druhé setkání Řídícího výboru, které se konalo v budově Střediska volného času Déčko v Náchodě. Na programu bylo především stručné představení analytické části dokumentu a Strategického rámce Map včetně představení připomínek k této části dokumentu. Poté byli přítomní členové Řídícího výboru seznámeni i s Tabulkou projektových záměrů škol, jež je součástí zmíněného Strategického rámce a to včetně projektů, které budou podány v 1. výzvě IROP. Následně proběhlo hlasování o schválení Strategického rámce.


31. 7. 2016

Školy vyplňují Tabulku projektových záměrů

V posledních dnech školy vyplňují tabulky svých projektových záměrů, která bude přílohou Strategického rámce MAP. Soulad  projektových záměrů s tímto Strategickým rámcem
bude nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a IROP.

V tabulce školy vyplňují investiční a neinvestiční projkety a personální a vždělávací potřeby školy. Tyto záměry poté budou projednány se zřizovately a následně schválené Řídícím výborem.


30. 6. 2016

První setkání Pracovních skupin proběhlo ve Velkém Poříčí

Dne 28. 6. 2016 proběhlo první setkání Pracovních skupin k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, které se konalo na sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí. Účastnit se mohl každý, koho téma zajímalo.


25. 4. 2016

V ORP Náchod probíhají informační schůzky se řediteli základních a mateřských škol

Jedná se o tzv. informační schůzky u "kulatého stolu", jejichž předmětem je krátké představení projektu MAP v ORP Náchod a jeho cílů a především debata nad investičními a neinvestičními prioritami základních a mateřských škol.

Přidanou hodnotou je nejen osobní setkání ředitelů a dalších zástupců škol, ale také vzájemná inspirace.


24. 4. 2016

Proběhlo první jednání Řídícího výboru

Dne 21. 4. 2016 proběhlo první oficiální setkání Řídícího výboru, které se konalo v budově Základní školy T. G. Masaryka v Náchodě. Na programu bylo především seznámení členů s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, s jeho cíli a s našimi úkoly v 1. fázi projektu. Následně se schvaloval i Jednací řád a Statut.