Animace školství


Co je animace školství? Není to kreslení... :)

Jedná se o:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektu,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Tuto metodickou pomoc, animaci školství, Vám náš tým MAS poskytne ZDARMA při zpracování Vašich šablonových projektů. Pro konzultaci o šablonách se tedy kdykoliv můžete obrátit na náš tým!Vysvětlení k dokumentům a příručkám projektu Šablony

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_MRR - jedná se o Výzvu zjednodušených projektů neboli Šablon, která obsahuje všechny základní informace o projektu (termíny, oprávněné žadatele, cíle projektu, alokaci, podmínky, apod.)

PpZP_zjednodusenych_projektu_v2 - jedná se o Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (Šablon), kde najdete obecné informace o tom, jak probíhá podání projektu, jeho schvalování, průběh projektu, informace indikátorech, publicitě a další.

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1 - seznam Šablon a jejich Indikátorů, které se na dané Šablony vážou. Pokud realizujete šablonu, na kterou je navázaný Indikátor 52510 a 60000, je nutné splnit tzv. bagatelní podporu ve výši 24 hodin. (Jeden pracovník musí být podpořený minimálně 24 hodinami vzdělávání)

Priloha_c_3_Prehled_sablon1 - jedná se o přehled a podrobný popis jednotlivých Šablon, o které můžou MŠ i ZŠ žádat. U každé Šablony naleznete také popis toho, co musíte u dané Šablony ve Zprávě o realizaci doložit. Některé přílohy musí škola zajistit sama (např. prac. smlouvy) a pro některé jsou připraveny vzory: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

V přehledu dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_II. je rovněž vyspecifikováno, co se u které Šablony dokládá (při Zprávě o realizaci) a zda danou přílohu zajišťuje sama škola, či je na ni vzor, který naleznete pod odkazem výše.

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu - v tomto dokumentu naleznete seznam příloh k samotné žádosti o podporu. Vás se týkají pouze 4 přílohy, které bude třeba dokládat a to:

  • Čestné prohlášení_likvidace, bezdlužnost,...
  • Čestné prohlášení_zřízení školy
  • Kalkulačka indikátorů
  • Výstup z dotazníkového šetření

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_ZP - v této příručce naleznete veškeré informace o systému IS KP2014+ (www.mseu.mssf.cz), přes který se podává žádost o Šablony. Najdete zde i krok za krokem, jak žádost v systému vyplnit a podat.

Kontrolni_list_pro_predlozeni_zadosti_o_podporu_ZP_final_4_- kontrolní list seznamuje s tím, co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním.

Kalkulacka_indikatoru_final - jedna z příloh k žádosti o Šablony a zároveň dobrý pomocník při plánování Šablon. Podle počtu dětí a žáků zapsaných v 30.9.2016 se vám zde automaticky vypočte maximální výše podpory, o kterou můžete žádat. Podle toho, kolikrát si tam zvolíte kterou Šablonu, se vám tam vypočítá skutečná výše podpory, o kterou v souvislosti se zvolenými Šablonami budete žádat. Pokud políčko zčervená, značí to nedostatečně vysokou výši podpory (minimální výše podpory je 200.000 Kč) nebo naopak jste překročili maximální výši vašeho rozpočtu.

Toto však neplatí pro ZŠ a MŠ, které mají společné IČO. Tyto školy volí Šablony zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro MŠ a v konečném součtu musí celková výše podpory přesáhnout 200.000 Kč.

A dobrá zpráva na závěr:

Vyklad_smlouva_reditel_reditel_final - jedná se o výklad ministerstva školství o tom, že ředitel si v projektu Šablony MŮŽE sám se sebou uzavřít Dohodu o provedení práce.

Všechny zmíněné dokumenty naleznete na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu


Seznam příloh ke stažení (aktuální k 10. 2. 2017)