Věstník z dubnové konference Pozitivní škola ve Velichovkách

Ke čtení k odpolední kávě vám přinášíme věstník z konference Pozitivní škola 2017.


Tisková zpráva z Konference Pozitivní škola 2017

Ve dnech 21. - 22. dubna 2017 se v hotelu K-Triumf ve Velichovkách pořádala konference s názvem Pozitivní škola 2017. Konferenci uspořádala Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s MAS Stolové hory s rámci dvou projektů Místní akční plán pro ORP Jaroměř a Místní akční plán v ORP Náchod. Smyslem konference bylo setkání pedagogů a vzájemná inspirace nad způsoby budování dobrých vztahů ve školách.

V pátek vystoupila řada zajímavých lektorů na téma výchovy ve škole, pozitivní psychologie, komunikace, etiky, ale i osobní vize. Rovněž se účastníci konference seznámili s praxí základních škol, kde se vyučuje etická výchova a jejich zkušenosti s tímto předmětem.

Sobotní dopoledne bylo věnováno praktickým workshopům na různá aktuální témata jako je formativní hodnocení, výchovné styly, efektivní vedení třídnické hodiny, emoce a škola, naše osobní vize, virtuální svět našich dětí a mnoho dalších. Workshopy byly pod vedením zkušených lektorů - učitelů obecně prospěšné společnosti Etická výchova.

Konference byla určena především pro učitele a ředitele Mateřských, základních škol a středních škol, dále také pro vychovatele, výchovné poradce, preventisty a všechny zájemce o dobré mezilidské vztahy ve škole.

"Jsem ráda za spokojené tváře a děkovná slova účastníků. Autorem námětu i koncepce konference je pan ředitel Petr Hlava", říká jedna z organizátorů konference a realizátorka projektu MAP pro ORP Jaroměř Darina Bártová. "Jednotlivé přednášky i workshopy přišly účastníkům inspirativní a užitečné a my budeme rádi, když se o zážitek i poznatky z konference podělí se svými kolegy ve sborovnách i rodinách. Nyní se omlouvám, jdu se po dvou dnech najíst", s úsměvem dodává.

Srdečně vás již nyní zveme také na další konferenci s názvem Učení pro život, která se bude konat 21. - 22. září 2017 v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. "Tématem konference je "Co to znamená (se) učit?" a jejím hlavním cílem je podívat se na učení z různých pohledů, aby bylo přínosné pro život. Proto i naše heslo zní "Rozsviťte své myšlenky", zve na další konferenci realizátorka projektu MAP v ORP Náchod Lada Nevečeřalová.


Konference "Pozitivní škola 2017"

21. - 22. dubna 2017, hotel K-Triumf, Velichovky

Srdečně Vás zveme na konferenci Pozitivní škola 2017, kterou pořádá Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují a MAS Stolové Hory v rámci projektu MAP - místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Na co se můžete těšit?

Půjde o dva dny nabité řadou zajímavých výstupů, které přednesou odborníci na etickou výchovu, pozitivní psychologii a komunikaci. Rovněž se seznámíte s praxí základních škol, kde se etická výchova již vyučuje. Druhý den si dle svého zájmu můžete zvolit z řady zajímavých praktických workshopů na různá aktuální témata, jako je formativní hodnocení, výchovné styly, jak efektivně vést třídnické hodiny, emoce a škola, naše osobní vize, virtuální svět našich dětí a další. Tyto workshopy povedou zkušené lektorky, které etickou výchovu vyučují na školách a které samy prošly Kurzem etické výchovy Etického fóra ČR.

Konference je určena pro učitele, rodiče, vychovatele, ředitele MŠ, ZŠ, SŠ, sociální pracovníky, zdravotníky, preventisty sociálně negativních jevů a všechny zájemce o dobré mezilidské vztahy a klima ve škole.

Představíme Vám takové pojetí práce s dětmi, jež přispěje ke zlepšení školního prostředí a ozdraví dnes již hodně narušené vztahy nejen našich dětí. Těšíme se, že Vám konference přinese dostatek inspirace do Vaší pedagogické či rodičovské praxe.