Aktuality

30. 1. 2017

Vyšlo nové číslo zpravodaje IROP, který pravidelně vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


18. 1. 2017

Poslanci schválili změny financování pro školy

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu školského zákona, která mění financování regionálního školství. Pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy garantovat finanční pokrytí vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanoveným maximem.

Celá zpráva ZDE.


4. 1. 2016

Nabídka na kurzy mentoringu od firmy JOB

tři zajímavé pozvánky na vzdělávací akce od firmy JOB. Přihlášení na kurzy a více informací naleznete zde: https://kvs.jobos.cz/


16. 11. 2016

NEWSLETTER OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

Přečtěte si newsletter Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

Ke stažení ZDE!


15. 11. 2016

Vyhlášení programu na rok 2017 - "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"

Porada vedení dne 15. 11. 2016 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017", č.j. MSMT -33369/2016-1.

Více info zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp


11. 11. 2016

Vzdělávací kurz mentoringu

NIDV nabízí pedagogům a ředitelům všich škol vzdělávací kurz mentoringu, který lze hradit ze šablon, ale i z jiných zdrojů.

Vzhledem k omezené kapacitě kurzu prosím v případě zájmu o včasné přihlášení. Při naplnění kapacity a v případě dalšího zájmu otevřeme další běh kurzu v létě.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu / 32 hod

Termín: 24. - 25.4. 2017 a 25. - 26.5. 2017

Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na školách. Studium budoucích mentorů je zaměřeno na osvojení dovedností v poradenském procesu, přičemž mentoring je druhem poradenství. Vzdělávání je orientováno obecně na poradenské, konzultační a především pak specificky mentorské dovednosti. Program je 32 hodinový formou dvou výjezdních 16 hod seminářů.

Více informací naleznete v příloze PDF.


1. 11. 2016

Pozvánka na seminář k 56. a 57. výzvě IROP (zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)

Pozvánka na seminář Dotace nejen pro obce k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu č. 56 a 57 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (mimo a v SVL), kterýse uskuteční ve středu 16. listopadu 2016 od 09:00 do 12:00 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v Sále Zastupitelstva.

​Potvrdit svou účast na semináři je možné přes formulář zde: https://goo.gl/forms/xXJqu3pgxkLLrD3S2


13. 10. 2016

Pozvánka na 5. mezinárodní konferenci s názvem "Týmová raná péče o děti"

Pozvánka na 5. mezinárodní konferenci s názvem "Týmová raná péče o děti" s hlavním hostem Dr. Sari Alony z Feuersteinova institutu v Izraeli. Konference se koná 26. 11. 2016 v Náchodě.

Konference bude mimo jiné i příležitostí vzpomenout na zesnulou paní docentku Věru Pokornou, díky níž se Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování dostala mezi české pedagogy, psychology i rodiče.Po skončení konference proběhne tentokrát velice důležitá valná hromada spolku Cogito, na níž se bude rozhodovat o dalším osudu Cogita. I proto prosíme o maximální účast jak členů, tak příznivců Cogita.Veškeré informace k chystané konferenci včetně online přihlášky naleznete na https://www.centrum-cogito.cz.


12. 10. 2016

Byla vyhlášena nová výzva IROP pro  zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Všechny výzvy IROP naleznete v naší speciální sekci ZDE!


30. 8. 2016

Proběhlo školení ředitelů na téma Šablony 2016

Ve čtvrtek dne 25. 8. 2016 proběhlo v prostorách Úřadu městyse ve Velkém Poříčí školení na téma "Zpracování projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I", které uspořádala Místní akční skupina Stolové hory pro školy na svém území.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.


16. 8. 2016

Školení na téma "Zpracování projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I", které pořádá Místní akční skupina Stolové hory pro školy na svém území, proběhne 25.8.2016 na Úřadu městyse Velké Poříčí.


11. 8. 2016

Byla zveřejněna první neoficiální pracovní verze výzvy IROP 2.4 pro ZŠ, která by měla být vyhlášena v průběhu srpna. Jedná se opravdu o neoficiální verzi, tudíž je potřeba k tomu přistupovat tak, že se ještě může ve skutečně vyhlášené výzvě něco změnit. I když by to neměly být věci zásadní. Výzvu ke stažení naleznete ZDE!


22. 7. 2016

Kurz pro Chůvy v Náchodě se NEUSKUTEČNÍ! Náhradní varianta: 3 denní akteditovaný kurz pro Chůvy se uskuteční ve dnech 2. - 4. 8. 2016 v Dobrušce + zkouška 25. 8. 2016 v Praze. Více info v příloze.


18. 7. 2016

Nabídka na kurz - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který by se konal v srpnu zde u nás v regionu (pravděpodobně Náchod).


27. 6. 2016

Výzva šablony 2016

Na stránkách Ministerstva školství byla vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


20. 6. 2016

Vláda schválila reformu financování regionálního školství - od roku 2019 se financování bude odvíjet od počtu odučených hodin

Celou zprávu si přečtěte ZDE!


8. 6. 2016

Výzva k předkládání nabídek na realizaci místních projektů a mikroprojektů - 2. kolo v programu Škola pro udržitelný život.


2. 6. 2016

Vyhlášení výzvy na šablonové projekty MŠMT by mělo proběhnout v týdnu od 6. - 10. června 2016. I přesto je stále zachována možnost čerpání dotace od srpna letošního roku.


25. 5. 2016

Šablony 2016 - Výzvy na šablonové projekty by měl být vyhlášeny 31. května! Aktualizovaná avíza výzev projektů zjednodušeného vykazování naleznete pod odkazem.


19. 4. 2016

Řídící orgán OP VVV zveřejnil avíza výzev OP VVV