Měsíčníky vzdělávání

V našich Měsíčnících vzdělávání zjistíte, co se nejen u nás v regionu pořádá za zajímavé vzdělávací akce a semináře. Zapojte se i vy a pošlete nám svůj příspěvek. Měsíčníky jsou vydávány měsíčně a je publikován na našich webových stránkách, Facebooku a rozeslán do každé školy, školského zařízení, NNO a dalším organizacím v ORP Náchod a také představitelům měst a obcí. Uzavírka je vždy k 25. dni v měsíci. Příspěvky posílejte na reminkova.map@gmail.com.


Měsíčník vzdělávání - prosinec 2017


Měsíčník vzdělávání - listopad 2017


Měsíčník vzdělávání - červen 2017


Měsíčník vzdělávání - květen 2017


Měsíčník vzdělávání - duben 2017