Knihovnička,

aneb zajímavé publikace, články a videa z oblasti vzdělávání právě pro vás

Patra Dočkalová: Zprostředkované učení v praxi - Fidget Spinner jako podnět

https://www.eduin.cz/clanky/zprostredkovane-uceni-v-praxi-fidget-spinner-jako-podnet/

Webové stránky PharmDr. Margit Slimákové

https://www.margit.cz/

Společné vzdělávání je přirozená věc: Petra Dočkalová

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-p-dockalova

Petra Dočkalová: Zprostředkované učení - téma: NÁSOBILKA

https://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/zprostredkovane-uceni-tema-nasobilka/

Prevencí k bezpečí

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

https://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx