IROP

Výzva č. 68 KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy: 06_16_075

Druh výzvy: průběžná

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Oprávnění žadatelé: Venkovské oblasti se schválenou SCLLD, tvořené správními územími obcí s méně než 25 000, obyvateli. Velkost MAS nebude mneší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 1. 2017

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 2. 2017

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Více informací ZDE.


Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

VÝZVA JE URČENÁ PRO SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, KDE SE NACHÁZEJÍ SOUCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (NAPŘ. ORP NÁCHOD)

Číslo výzvy: 57.

Druh výzvy: kolová

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 10. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017

Více informací k výzvě naleznete ZDE.


    Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Číslo výzvy: 56.

Druh výzvy: kolová

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 10. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017

Více informací k výzvě naleznete ZDE.


Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)

VÝZVA JE URČENÁ PRO SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, KDE SE NACHÁZEJÍ SOUCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (NAPŘ. ORP NÁCHOD)

Číslo výzvy: 47.

Druh výzvy: kolová

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Oprávnění žadatelé: - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017

Více informací k výzvě naleznete ZDE.


Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol


Číslo výzvy: 46.

Druh výzvy: kolová

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Oprávnění žadatelé: - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017

Více informací k výzvě naleznete ZDE.