Zápisy z jednání Řídícího výboru

Zápis z 4. jednání Řídícího výboru MAP

Zápis z 3. jednání Řídícího výboru MAP

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru MAP

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP