Další dotační možnosti pro školy

12. 10. 2016

Dotační program Královéhradeckého kraje - Volnočasové aktivity 2017

- dotace na:

1. Podpora činnosti organizací dětí a mládeže

2. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

3. Akce pro děti a mládež ve volném čase

4. Táborová činnost

5. Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

6. Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

7. Obnova a údržba materiálně technického vybavení

8. Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívanýchpro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce

Více na: www.dotace.kr-kralovehradecky.cz


8. 6. 2016

Výzva k předkládání nabídek na realizaci místních projektů a mikroprojektů - 2. kolo

v programu Škola pro udržitelný život