Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod - dokument

Níže uvádíme aktuální část zpracovaného dokumetu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v OPR Náchod.

Na Řídícím výboru byla dne 22. 9. 2016 poprvé schválena kapitola 4 Strategický rámec MAP v ORP Náchod, která lze aktualizovat jednou za 6 měsíců.

Od té doby proběhla již druhá aktualizace kapiloly 4 Strategický rámec MAP v ORP Náchod, jejíž opětovné schválení bylo provedeno na setkání Řídícího výboru dne 22. 3. 2017. Další aktualizace a schválení bude možné v prosinci 2017.

Dokument MAP tedy je volně k připomínkování až do 16. 12. 2017. Pokud se i vy chcete zůčastnit jeho tvorby, zašlete nám své připomínky na turek.map@gmail.com.

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ DOKUMENTU MAP NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE!