Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod - dokument

Níže uvádíme odkaz na finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v OPR Náchod.

Na Řídícím výboru byla dne 22. 9. 2016 poprvé schválena kapitola 4 Strategický rámec MAP v ORP Náchod, která lze aktualizovat jednou za 6 měsíců.

Od té doby proběhla aktualizace kapitoly 4 Strategický rámec MAP v ORP Náchod ještě dvakrát - na jaře 2017 (schválení bylo provedeno na setkání Řídícího výboru dne 22. 3. 2017) a v zimě 2017 (schválení bylo provedeno na setkání Řídícího výboru dne 19. 12. 2017).

Další aktualizace bude možná v červnu 2018.

FINÁLNÍ ZNĚNÍ DOKUMENTU MAP I NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE!