Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod - dokument

Níže uvádíme aktuální část zpracovaného dokumetu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v OPR Náchod.

Na Řídícím výboru byla dne 22. 9. 2016 schválena kapitola 4 Strategický rámec MAP v ORP Náchod, která lze aktualizovat jednou za 6 měsíců.

Zbytek dokumentu je volně k připomínkování až do podzimu roku 2017. Pokud se i vy chcete zůčastnit jeho tvorby, zašlete nám své připomínky na turek.map@gmail.com.