V září to září! V září se v broumovském klášteře uskuteční konference UČENÍ PRO ŽIVOT

Již nyní vás srdečně zveme do benediktinského kláštera v Broumově, kde se ve dnech 21. - 22. září 2017 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Účast na konferenci je zdarma a účastnit se jí může každý, koho téma vzdělávání zajímá.

Její hlavní téma zní "Co to znamená (se) učit?". Smyslem konference je setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímá a společně se na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference zní "Rozsviťte své myšlenky".

Po oba dny vystoupí řada zajímavých lektorů jako je například doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Slejška, PharmDr. Margit Slimáková, MUDr. Michal Bednář, Ph.D. a mnoho dalších. Těšit se můžete na řadu zajímavých přednášek, panelových diskuzí a workshopů. Chybět nebude ani doprovodný program. Ke konferenci budou vytvořeny webové stránky a přihlašování bude probíhat prostřednictvím online přihlášky na webových stránkách.

Konferenci pořádá Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové Hory a Místní akční skupinou Broumovsko+ v rámci projektů MAP - místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP Broumov.

Přihlášení, program a další užitečné informace naleznete na www.konference-broumov.webnode.cz.


Co najdete na našich stránkách?